Om Medierådet

Medierådet for Børn og Unge arbejder med aldersmærkning af film samt børn og unges digitale dannelse.

 

Rådsmedlemmer

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeren i april 1997. Rådet består af syv medlemmer, som er beskikket forskudt. Medlemmerne af rådet er pt:

Stine Liv Johansen (formand), lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier, Aarhus Universitet

Mille Balslev (børnesagkyndigt medlem), adjunkt ved Ørestad Gymnasium

Rasmus Helles (forskningsrepræsentant), lektor ph.d. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Lars Gudmund Hansen, børnesagkyndig, tv-tilrettelægger og lærer, exam.art. filmvidenskab, Københavns Universitet

Sune Lind Thomsen, brancherepræsentant for filmdistributører, selvstændig konsulent

Mette Raun Fjordside, forbrugerrepræsentant, vicedirektør, Politik & Strategi, Forbrugerrådet TÆNK

Emil Mark Nørholm, brancherepræsentant for Danske Biografer, direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio

Overordnet formål

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeriet for at aldersmærke film samt vejlede forældre om film og computerspil. Ifølge filmloven skal Medierådet vurdere alle film og trailere, der skal vises i biografen, sælges eller udlejes på dvd til børn under 15 år i Danmark. Medierådet for Børn og Unge fungerer også som videncenter, der oplyser og rådgiver om børn og unges brug af digitale medier, herunder digital tryghed, trivsel, kompetencer og rettigheder. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere, forældre, myndigheder, organisationer, børn og unge.

Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området.

Vurderingsudvalg

Medierådet har et vurderingsudvalg, der gennemser og klassificerer filmene. Vurderingsudvalget skal vurdere, om film kan være skadelige for børn. Ved film forstås biograffilm, trailers og DVD m.m.
 
Vurderingsudvalget består af Medierådets formand og de børnesagkyndige medlemmer samt et antal børnesagkyndige suppleanter.

Videncenter

Medierådet for Børn og Unge er videncenter på området digital dannelse. Det inkluderer deltagelse i og koordinering af Sikker Internet Center Danmark (SIC DK), der er en del af EU-programmet Connecting Europe Facility.

Ud over Medierådet for Børn og Unge består SIC DK af Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. SIC DK og Medierådet for Børn og Unge har følgende tre netværk:

Netværk

  • Advisory Board
  • Industrinetværk
  • Digitale Unge Netværk

Kontakt

Formand for Medierådet
Stine Liv Johansen
+45 2383 4649
stineliv@cc.au.dk

Kontorchef for Medierådet
Claus Hjorth
+ 45 2261 5381 
clausnh@dfi.dk

Filmvurderinger
Stine Nørgaard
Koordinator
+ 45 3374 3601 
medieraadet@dfi.dk

Videncenter
Casper Hollerup
Daglig leder
+ 45 2464 5253
casperh@dfi.dk

Lisbeth Brunebjerg Holmegaard
Projektleder
+ 45 3374 3607 
lisbethh@dfi.dk

Camilla Bruun Jakobsen
Projektleder
+45 3374 3469
camillabj@dfi.dk

Anna Holm Pingel
Projektmedarbejder
+45 3374 3468
annahp@dfi.dk

Diana Bjørn Milenkovic (barsel)
Projektleder
+45 3374 3479 
dianam@dfi.dk

Magnus Vincents Fischer
Studentermedhjælper
magnusf@dfi.dk

Film og pakker skal sendes til: Landemærket 26, 1123 København K med tydelig angivelse af MEDIERÅDET som modtager.